Zľava 15% na pílové kotúče
Zľava 15% na pílové kotúče
Zľava 10% na lepidlá Titebond
Zľava 10% na lepidlá Titebond

SK-Spekaný karbit

SK-Spekaný karbit

 


Využitie pílových kotúčov s britovými doštičkami z SK


Všeobecné podmienky


Platí všeobecná zásada, že čím je menšia hrúbka rezaného materiálu, tím väčší

počet zubov musí mať použítý pílový kotúč. Túto zásadu spĺňa aj dodávaný

sortiment pílových kotúčov.


Uhol čela

 20 - na pozdĺžny rez prírodných driev

 10 o, 15 - na priečny rez prírodných driev

  5 - na formátovanie nábytkárskych materiálov a hliníkových profilov

- 5 - na rezanie hliníkových profilov s ručným posuvom


Rezná rýchlosť


Pílové kotúče sa dodávajú v priemeroch 80 - 800 mm. Na každom kotúči vyznačené

max. prípustné otáčky. Každý druh materiálu má odlišné fyzikálne vlastnosti a pre jeho

rezanie je vhodná iná rezná rýchlosť. Informatívne hodnoty odporúčaných rezných

rýchlostí, t.j. obvodových rýchlostí a im zodpovedajúcich otáčok, uvedené v

nasledujúcich tabuľkách.


Informatívne hodnoty doporučených rezných rýchlostí