Zľava 15% na pílové kotúče
Zľava 15% na pílové kotúče
Zľava 15% na lepidlá Titebond
Zľava 15% na lepidlá Titebond
Najnovšie
Ventilátor odsávania pilín pre STE-PS33, poz.č.80
Obj. číslo: STE-PS33-080

9,60 €

Excentrická brúska ETS 125 REQ- GR-SYS P
Obj. číslo: F578202

498,95 €

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky pre nákup  internetovom obchode Pilanka

Všetky nasledujúce ustanovenia definujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom sa opierajú o príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

Údaje spoločnosti

Pilanka spol. s r.o.

Urálska 2578/14

05801 Poprad

IČO : 36444812

IČ DPH: SK2020017010

DIČ: 2020017010


Pracovná doba internetového obchodu

Pondelok – piatok : 8:00 – 16:30

 

Predávajúci zodpovedá za :

 • Dodanie druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a  pri dohodnutých platobných podmienkach
 • Dodanie tovaru vyhovujúceho platným prepisom na území SR
 • Správne zabalenie tovaru, aby sa predišlo poškodeniu tovaru počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za :

 • Poškodenie zásielky zavinené kuriérom
 • Oneskorené dodanie zásielky zavinené kuriérom
 • Prípadné nedodanie tovaru nezavineného predávajúcim ( obmedzenie distribučných práv alebo iné nepredvídateľné prekážky)

Kupujúci je povinný :

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nám to neodkladne oznámiť
 • Zaplatiť za tovar cenu vo výške aká bola dohodnutá pri objednávke tovaru (vrátane prepravného)

 

Cena tovaru

 

Ceny za tovar sú na našej stránke uvedené s DPH a sú platné v čase dodania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

 

Spôsob objednávania

 

Objednávku je možné urobiť priamo na našej stránke, poprípade na E-mailovej adrese pilanka@pilanka.sk . Po zaslaní objednávky, vám obratom pošleme potvrdenie o jej prijatí .

Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje

 • Kontaktnú osobu kupujúceho s adresou a telefónnym číslom
 • V prípade objednávky na firmu je potrebné uviesť IČO, DIČ, ak je kupujúci platca DPH tak IČ DPH, telefonický kontakt
 • Spôsob dodania a adresu doručenia
 • Spôsob platby

 

Termín a spôsob dodania

 

Dodacia lehota závisí od druhu a množstva tovaru v zásade do 7 pracovných dní. V prípade omeškania vinou predávajúceho bude kupujúci kontaktovaný na telefónnom čísle ktoré bolo uvedené pri objednaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie spôsobené vinou dopravcu ,alebo nesprávnym vyplnením kontaktných údajov pri objednaní tovaru. Tovar zasielame kuriérom, alebo vlastným rozvozom podľa druhu tovaru a vami zvolenej možnosti pri objednávke. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, dodací list a záručný list, ak si tento zásielka vyžaduje.

 

Poštovné

 

 • Pri objednávke do 120 € na dobierku kuriérom vám účtujeme 6 € za jednu zásielku na území SR
 • Pri objednávke nad 120 € hradí zásielku predávajúci
 • Rozvoz zásielok našim autom pri cene tovaru nad 500 € v okruhu 50 km neúčtujeme žiadne poplatky
 • Rozvoz zásielok našim autom nad 50 km riešime individuálne
 • Pri objednávke do zahraničia vypočítavame poštovné individuálne

 

Záručná doba

 

Pokiaľ nie je uvedené inak, na predávaný tovar sa vzťahuje dvojročná záručná doba podľa obchodného zákonníka. Na uplatnenie záruky je potrebný priložený doklad o kúpe, prípadne záručný list, ak si ho povaha tovaru vyžaduje. Záruku si je možné uplatniť u predávajúceho kde sa dohodnú ďalšie podrobnosti

Pri používaní a údržbe tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu !!!

 

Vrátenie tovaru

 

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

Preberanú zásielku si dôkladne skontrolujte, či nevykazuje známky vonkajšieho poškodenia, ktoré mohli vzniknúť zavinením prepravcu. V prípade poškodenia zásielky, túto nepreberajte, ale ihneď nás informujte telefonicky alebo e-mailom. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

 

Reklamácie

 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predajcu

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania počas prvých 24 mesiacov.

Reklamácia sa nevzťahuje na :

 • Chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
 • Chyby spôsobené neodbornou manipuláciou
 • Chyby spôsobné nevhodným používaním

 

Postup pri reklamácii

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácia kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Oprávnená reklamácia bude vybavená čo najskôr, najneskôr však do 30 kalendárnych dní. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude tovar vrátený kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady. Opravený, alebo vymenený tovar bude zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho. V prípade, že oprava nie je možná, predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny reklamovaného tovaru.

Pozáručné reklamácie vybavujeme za odplatu, kde kupujúci bude informovaný o predpokladanej cene opravy a všetkých nákladov opravou vzniknutých.

 

Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30.1260 Sk

 

Upozornenie : Farebnosť obrázkov ktoré vidíte na svojej obrazovke sa môže líšiť od skutočnej farby tovaru.